Zabytki okolicy1.Kościół p. w. Przemienienia Pańskiego w Mielnie (XV w)
Kościół stoi na niewielkim wzniesieniu, wokół którego są ślady fos/murów obronnych. Niegdyś poza funkcją sakralną miał również znaczenie obronne, a jeszcze wcześniej samo wzgórze było przypuszczalnie pogańskim miejscem kultowym. 

2.Kościół p.w. Wniebowzięcia NMP w Sarbinowie
Kościół został wybudowany z czerwonej cegły w 1856 roku w stylu neogotyckim z wysoką wieżą na planie ośmiokąta, nie przy szczycie kościoła lecz z jego boku. Jedynymi ruchomymi zabytkami w kościele są barokowe świeczniki i kropielnica z okresu budowy.

3.Kościół w Iwięcinie z XIV w
Kościół p.w. Matki Boskiej Królowej Polski został wzniesiony z cegły i kamieni polnych w połowie XIV w., w stylu gotyku pomorskiego. Masywna wieża na planie prostokąta, kryta jest gontem i oszkarpowana w narożach. W kościele podziw budzi odrestaurowana polichromia sufitu przedstawiająca Sąd Ostateczny, wykonana w 1697 r. na zlecenie pastora Malichiusa. Elementem gotyckiego wyposażenia jest nieużytkowany już dzwon z 1417 r.

4.Kościół w Suchej Koszalińskiej z XIV w
Gotycki kościół p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego wzniesiony został w XIV w. z czerwonej cegły o wiązaniu wedyjskim. Do budowy dolnej partii kościoła wykorzystano głazy narzutowe. Świątynia jest orientowana i nie posiada wyodrębnionego prezbiterium. 

5.Kościół w Osiekach p.w. św Antoniego Padewskiego
Gotycki kościół parafialny wybudowany w XIV/XV wieku. Jest to trójnawowa świątynia wzniesiona z cegły na podmurówce z polnych kamieni. W elewacji wieży wmurowano symetrycznie trzy kamienie młyńskie, jako symbol dostatku. Z 2 poł. XVII wieku pochodzi chrzcielnica z malowidłami Chrystusa, św. Jana Chrzciciela oraz czterech apostołów. Z połowy XVIII wieku pochodzi drewniana ambona z rzeźbą Chrystusa i baldachimem oraz świeczniki z lat 1722 i 1731.
Zabytki okolicy
PL EN DE
Projekt i Wykonanie: BetterSite.pl